สิ่ ง ที่ เ ป ลี่ ย น แ ต่ … ไ ม่ เ ค ย เ ป ลี่ ย น

ThailandStory.info

  • เป็นเวบไซต์ 3 ภาษา ไทย -อังกฤษ-ญุี่ปุ่น
  • นำเสนอเรื่องราวอัพเดตในประเทศไทย
  • ด้านธุรกิจ อสังหา ไลฟ์สไตล์ ศิลปะ การท่องเที่ยว และอาหาร

สนใจเป็น Partner กรุณาติดต่อ

 

สิ่ ง ที่ เ ป ลี่ ย น แ ต่ … ไ ม่ เ ค ย เ ป ลี่ ย น

www.thailandstory.info

เริ่มต้นขึ้นจากความรักในวิชาชีพสื่อสารมวลชนของปู ภัทรภร อุชิจิมา จากเดิมที่เคยเป็นทำงานสายข่าวกับนสพ.ภาษาญี่ปุ่น ก่อนจะมาเริ่มต้นทำเวปไซต์ข่าวออนไลน์ของตนเองนี้ขึ้นมา

…. เวปไซต์เล็ก ๆ จากการทำงานของนักข่าวตัวเล็ก ๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขในทุกครั้งของการเดินทาง หลายครั้งเราได้ยินเสียงหัวเราะ หลายคราเราได้เห็นใบหน้าเปื้อนยิ้มเมื่อพบปะเจอะเจอเพื่อนฝูงในวงการเดียวกัน

…. ความมีน้ำใจของน้องไม่ใช่เพียงแค่กับเพื่อน ๆ ร่วมงานเท่านั้น แต่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำใจกับองค์กรต่าง ๆ โดยไม่มีอิดออดในทุกคราวที่บอกกล่าว

…. วันนี้ น้องปู น้องสาวตัวเล็ก ๆ เจ้าของและผู้บริหาร www.thailandstory.info จากเราไปอย่างกะทันหัน

…. ความเศร้าโศก ความเสียใจ ในการสูญเสียน้องสาวคนนี้ จึงนำมาซึ่งการเข้ามาสานต่องานที่รักของน้อง ด้วยหัวใจที่อยากบอกว่า ….น้องไม่ได้หายไปไหน น้องยังอยู่ งานที่น้องรักยังอยู่….และจะอยู่ตลอดไปตราบที่พี่ๆ เพื่อนๆ จะมีแรง

….. แม้วันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความรักที่มีต่อน้อง ปู ภัทรภร อุชิจิมา

 

ด้วยรักและอาลัย

เพื่อน ๆ สมาชิก ชมรมเวปคลับ ไทยแลนด์

 

ส่วนงานข่าว งานด้านประชาสัมพันธ์ใด ๆ จากองค์กร ต่าง ๆ ที่เคยประสานงานกับน้อง

สามารถส่งต่อมาได้ที่ e mail : [email protected] , และ [email protected]

 

Things that have changed … Do not change

www.thailandstory.info

Beginning with the love of the journalism profession of Pou – pattharaphon Ushijima, previously used to work as a news reporter with Japanese newspapers. Before coming to start making his own online news website

…. A small website from the work of a small reporter that is full of happiness every time of traveling Many times we hear laughter. Many times we see smiled faces when meeting and meeting friends in the same industry.

…. Kindness of younger people, not just with friends and colleagues. But still full of kindness with various organizations without reluctance at all times.

…. Today, Nong Pou, the little sister, owner and executive. www.thailandstory.info Unexpectedly left us

…. Grief, sorrow for the loss of this sister Therefore bring about the continuation of the beloved work of younger people with a heart that wants to say that …. You haven’t gone anywhere. You are still at work that you love …. and will stay forever as long as your friends and friends will have energy.

….. Even today, everything has changed But the thing that never changed is the love for Pou -Pattharaporn Ushijima.

With love and remembrance

Friends, Thailand Club Web Club Members

 

As for news, public relations work from various organizations that have coordinated with younger people

Can be forwarded via e-mail: [email protected], and [email protected]