รฟฟท.มอบรางวัลให้แก่สถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จากโครงการ “Smart Image & Smile Service”

News Update social

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานี รถไฟฟ้าที่ชนะเลิศในการส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจากโครงการยกระดับภาพลักษณ์ในการให้บริการ “Smart Image & Smile Service” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ อาคารสถานีกลางบางซื่อ

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารสถานีกลางบางซื่อ บริษัทได้จัดพิธีมอบรางวัล โครงการยกระดับภาพลักษณ์ในการให้บริการ “Smart Image & Smile Service” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการของพนักงานปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานสากล โดยให้แต่ละสถานีจัดทำผลงานคลิปวีดีโอการบริการความเป็นเลิศใน 8 ด้านของแต่ละสถานี

คือ 1.ด้านความสามัคคี 2.ด้าน ความรวดเร็ว 3.ด้านความโปร่งใส 4.ด้านความปลอดภัย 5.ด้านความมีวินัย 6.ด้านความรอบคอบ 7.ด้านบริการด้วยใจ 8.ด้านตรงต่อเวลา โดยสถานีที่ได้คะแนนสูงตามเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลรางวัลชนะการประกวดมีจำนวนทั้งสิ้น 8 สถานี จากทั้งหมด 13 สถานี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านความสามัคคี ได้แก่สถานีบางซ่อน 2. ด้านความรวดเร็ว ได้แก่สถานีดอนเมือง 3. ด้านความโปร่งใส ได้แก่สถานีรังสิต
4. ด้านความปลอดภัย ได้แก่สถานีหลักสี่ 5. ด้านความมีวินัย ได้แก่สถานีจตุจักร
6. ด้านความรอบคอบ ได้แก่สถานีทุ่งสองห้อง 7. ด้านบริการด้วยใจ ได้แก่สถานีกลางบางซื่อ 8. ด้านตรงต่อเวลา ได้แก่ สถานีหลักหก

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความมุ่งมั่นการปฎิบัติงานและ ยกระดับการให้บริการของพนักงานปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานสากล

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง