รองผู้ว่าฯ ททท.เปิดตัว“ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงาม ARTEMES Health and Beauty Destination Phuket”

Lifestyle News Update Travel

เย็นวันนี้ (2ธค.64) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ร่วมแสดงความยินดี และเป็นประธานเปิดตัว  “ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงาม ARTEMES Health and Beauty Destination Phuket” ให้บริการทางการแพทย์ สร้างความมั่นใจและยกระดับคุณภาพชีวิตนักท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์ Medical and Wellness Destination ผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติ

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี รักษาการรองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัวการบริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ทันตกรรม ศัลยกรรมความงาม ไปจนถึงการรักษาโรคเฉพาะทาง ด้วยจุดแข็งด้านการมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง

ททท. เชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งติดอันดับที่ 13 ของโลก จะสามารถสร้างรายได้มากกว่า 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 38 ของจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียทั้งหมด  ทั้งตลาดมีแนวโน้มเติบโตราวร้อยละ 14 ต่อปี จากข้อมูลตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน Medical Hub โดยเฉพาะการเสนอขาย High-Tech กับ High-Touch ผ่าน Wellness Tourism ของประเทศไทยต่อไป

#AmazingThailand #MedicalTourism #BangkokHospital #ARETEMES