สุริยะ​ จึง​รุ่งเรือง​กิจ​ มอบรางวัล​

News Update

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าว พิธีมอบรางวัลรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019) ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00-10.30 น. ณ ห้องอก. 1 ชั้น 2 อาคาร สปอ. กระทรวงอุตสาหกรรม