พาณิชย์จับมือสยามพิวรรธน์ จัด DEmark Show 2022 ฉลอง 15 ปี รางวัล DEmark อวดโฉมงานออกแบบไทยก้าวหน้าสู่สิ่งใหม่

Art Business Lifestyle News Update

​กรุงเทพมหานคร – 5 กรกฎาคม 2565 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดนิทรรศการ “DEmark Show 2022” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2565 แสดงผลงานการออกแบบจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 405 ผลงาน ภายใต้โครงการรางวัล Design Excellence Award หรือ DEmark ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Step forward to the Future of Impactful Design ดีไซน์ก้าวหน้า สู่สิ่งใหม่”ล่าสุดผนึกกำลังกับกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จัดพิธีลงนาม MOU สานต่อความร่วมมือขยายผลสร้างการยอมรับสินค้ามีดีไซน์ไทยในตลาดโลก ชูจุดเด่นสินค้ากลุ่มหัตถอุตสาหกรรมและBCG เร่งสร้างโอกาสทางการค้าผ่านทุกช่องทาง ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปสู่เวทีโลก

​​นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ให้นโยบายด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการค้าและยกระดับสินค้าไทยให้มีมูลค่าเพิ่มและได้รับการยอมรับระดับสากล สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ซึ่งเป็นวิกฤติสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ต่อเศรษฐกิจไทยและภาคธุรกิจ ส่งผลให้ความต้องการของตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการไทยต้องพบกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และรายย่อย จะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพิ่มมูลค่า และสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการให้สอดรับกับกระแสความต้องการวิถีใหม่ ซึ่งการออกแบบนับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ที่ช่วยให้ SMEs สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รางวัล DEmark จึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของไทย ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรม ที่ได้ให้การสนับสนุนนักออกแบบไทย ตลอดจนผู้ประกอบการ SME ที่ส่งผลงานเข้าประกวดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15”

 

​​รางวัล Design Excellence Award หรือ DEmark เป็นเวทีประกวดรางวัลด้านการออกแบบระดับประเทศ มุ่งหวังให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการออกแบบจากประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยทุกปีจะมีการเฟ้นหาสินค้าที่มีการออกแบบดีที่โดดเด่น ส่งต่อไปสู่รางวัล Good Design Award หรือ G-mark รางวัลการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล จัดโดย Japan Institute of Design Promotion (JDP) พันธมิตรที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด

นอกจากนี้กรมยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานผู้จัดประกวดรางวัลการออกแบบอื่น เช่น รางวัล Golden Pin Design Award ไต้หวัน จัดโดย Taiwan Design Research Institute (TDRI) และรางวัล Hongkong Smart Design Awards ฮ่องกง จัดโดย The Hong Kong Exporters’ Association อีกด้วยโดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก

​​กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และบริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด ภายในงาน “DEmark Show 2022” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

นางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ Retail Concept Shop บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้พัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีความตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ยกระดับขีดความสามารถและเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยและประเทศชาติ การส่งเสริมบุคคลากรในอุตสาหกรรมการอออกแบบจึงเป็นกิจกรรมที่เราให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน และเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี

โดยพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้อีกทั้งความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวมถึงให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผลงานของนักออกแบบมีช่องทางจำหน่ายในตลาดอีกด้วย โดยสยามพิวรรธน์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่จะนำพาผู้ประกอบการไทยไปสู่เวทีโลก ร่วมเสนอผลงานสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีและมีความคิดสร้างสรรค์ รุกตลาดขยายแพลตฟอร์มสู่นานาประเทศ ผ่านร้าน ICONCRAFT, ABSOLUTE SIAM และ ECOTOPIA และล่าสุดนำผู้ประกอบการไทย รุกตลาดประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ในงาน Meetz STORE ที่ห้างทาคาชิมายะ ไทม์สแควร์ ย่านชินจูกุ กรุงโตเกียว และขยายตลาดไปยังประเทศมาเลเซีย ในห้าง Pavilion อีกด้วย”

​​รางวัล DEmark 2022 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Step forward to the future of impactful Design ดีไซน์ก้าวหน้า สู่สิ่งใหม่” ปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 500 ผลงานทั่วประเทศครอบคลุม 7 ประเภทอุตสาหกรรมการออกแบบที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในเวทีโลก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ และกลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน มีผลงานที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 405 ผลงาน และร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ “DEmark Show 2022”ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2565

โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายในงาน ได้มีการจัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ “15 ปี DEmark เส้นทางสู่ความสำเร็จของการออกแบบไทยในเวทีระดับโลก : 15 Years of DEmark, pathway of Thai design to global success” โดย ผศ. เอกรัตน์ วงศ์จริต ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ บริษัท คราฟแฟคเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Founder / design director แบรนด์ QUALY, คุณปุยฝ้าย คุณาวัฒน์ Director, Creative crews และ คุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร Designer ร่วมเสวนา

โดยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี DEmark กรมได้มีการเพิ่มรางวัลพิเศษ DEmark Grand Prix เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าของผลงานที่เคยได้รับรางวัล DEmark ในอดีตตั้งแต่ปี 2008 – 2021 ค้นหาผลงาน DEmark ต้นแบบแห่งความสำเร็จในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างของการยกระดับมาตรฐานงานออกแบบไทยสู่สากล โดยกำหนดตัดสินช่วงปลายเดือนกรกฏาคม 2565ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ใช้โลโก้ DEmark เครื่องหมายรับรองจากภาครัฐที่ช่วยในการส่งเสริมการขาย สร้างการยอมรับแก่ผู้บริโภคในด้านคุณภาพและมาตรฐานการออกแบบสินค้าในระดับสากล

ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อชั้นนำระดับโลกต่าง ๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ เช่นGood Design Show, Milan Design Week, Maison & Objet Paris และ Creative Expo Taiwan เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล DEmark จะได้เข้ารอบ 2 ของการประกวดรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่นทันทีและในปีนี้กรมยังได้รับ ความร่วมมือกับรางวัล Golden Pin Design Award ของไต้หวันให้สิทธิ์ผลงานไทย สมัครประกวดรางวัล Golden Pin Design Award โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม นิทรรศการ “DEmark Show 2022” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 -10 กรกฎาคม 2565 ภายในงานมีการแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 4 โซน ดังนี้
ชั้น M โซน Charoennakorn Hall จัดแสดงผลงาน Furniture, Lifestyle & Interior Design
ชั้น 1 โซน Rassada Hall จัดแสดงผลงาน Lifestyle& Industrial and Digital Appliance
ชั้น 3 โซน Wattana Hall จัดแสดงผลงาน Graphic Design & Packaging Design
ชั้น 4 โซน ICONCRAFT จัดแสดงผลงาน Creative & Innovative Fashion

โดยทุกท่านสามารถร่วมโหวตให้กับผลงานที่ชื่นชอบผ่านกิจกรรม Touch DEmark 2022 ได้ทางลิงค์ http://touch.demarkaward.net/ ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานของผู้สมัครในรูปแบบ Online Exhibition และยังสามารถเลือกซื้อสินค้า สนับสนุนผลงานและบริการของนักออกแบบ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่ DITP ได้ดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและปรับให้สอดรับกับวิถี New Normal ในปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169 หรือ ผ่านทาง Facebook page: DEmark Thailand เว็บไซต์ www.demarkaward.net หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร 061- 032 6594, 082-954 5965 หรือ 02-507 8278 Email: [email protected].