THE MASTER ของ สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)

Business

THE MASTER ของ สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) นับเป็นหลักสูตรแรกของเมืองไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรที่ต้องการความสำเร็จอย่างยั่งยืน ได้มาพัฒนาศักยภาพและเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดเชิงบวกควบคู่คุณธรรม ซึ่งนับเป็นที่สุดของหัวใจนักธุรกิจ


ความโดดเด่นของหลักสูตร THE MASTER อยู่ที่เนื้อหาที่มีการสอดแทรกแนวคิดการทำธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง รวมไปถึงแนวคิดในการใช้ชีวิตที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการบริหารองค์กร ซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีวิทยากรหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางความรู้ ให้ผู้เข้าอบรมซึ่งหลักสูตรนี้เรียกว่า “ผู้ใฝ่รู้” ได้นำไปปรับใช้


นิรุตติ์ ศิริจรรยา” นักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถที่หลายคนเรียกชื่อติดปากว่า “อาหนิง” ผู้ที่มีมุมมองและวิธีคิดในการใช้ชีวิตที่น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งคนที่ THE MASTER ได้เชิญมาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดแนวคิดในการดำเนินชีวิต

นับตั้งแต่การทำงาน การเป็นนักแสดง การได้ศึกษาพระธรรม ซึ่งคนรุ่นใหม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ รวมไปถึงการถ่ายทอดเรื่องสมการความล้มเหลว วิธีเอาชนะคำดูถูก และสมการความสำเร็จ ที่ล่าสุดได้ทำออกมาเป็นคลิปให้ชมกันทางออนไลน์และมีการแชร์กันเป็นจำนวนมาก


คุณนิรุตติ์ให้ข้อคิดว่าเมื่อเกิดมา เราต้องแสวงหาความสุขให้กับตัวเองโดยไม่เบียดเบียนและไม่สร้างภาระให้คนอื่น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด จะเป็นลูกจ้าง นักแสดง เกษตรกร พระ ก็ต้องเข้าถึงแก่นของสถานะนั้นด้วย อย่างตอนบวชก็เพราะต้องการศึกษาพระธรรมจริงๆ บวชโดยไม่บอกใคร ไม่สนใจว่าใครจะมางานหรือเปล่า เพราะไม่ต้องการสร้างเงื่อนให้ตัวเอง อีกเรื่องที่สำคัญคือ ในช่วงวิกฤติตอนทำธุรกิจเกษตร ราคาผลไม้ตกต่ำ คุณนิรุตติ์เลือกที่จะปรับเปลี่ยนวิธีทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตแทนการลดคนงานซึ่งคนงานเหล่านี้เขามีครอบครัวที่ต้องดูแลและอยู่ด้วยกันมานานหลาย 10 ปี ตรงนี้ทำให้ได้เรียนรู้ว่าถ้าธุรกิจจะทำซีเอสอาร์ก็ควรทำกับคนใกล้ตัว เมื่อดูแลคนใกล้ตัวได้ดีแล้วค่อยมองจุดที่ไกลออกไป


สำหรับหลักสูตร THE MASTER จะจัดอบรมทุกวันศุกร์เวลา 13.00 น. ที่สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ผู้สนใจดูรายละเอียดและติดตามการเปิดรับสมัครรุ่นที่ 6 ได้ที่ www.isabthailand.com, Line ID : watsana2020 หรือโทร. 06 3474 0300, 08 5488 4743